Rolf Wagenaar

Adviseur

Plebaan drs. Rolf Wagenaar is plebaan van de kathedraal van de heilige Jozef in Groningen. Daarvoor was hij pastoor van de basiliek van Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming in Maastricht.