Monseigneur van den Hout

Adviseur

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout (*1964) is sinds 3 juni 2017 de bisschop van Groningen-Leeuwarden. Daarvoor was hij vicaris-generaal van het bisdom ‘s-Hertogenbosch en docent Hebreeuws, Judaica en Oude Testament aan de priesteropleidingen van ‘s-Hertogenbosch, Roermond en Breda. Tevens was hij pastoor van verschillende parochies in het bisdom ‘s-Hertogenbosch.