Arjen Jellema

Adviseur

Drs. Arjen Jellema, pr. (*1971) is pastoor van de Groninger studentenparochie en pastoor van de parochie van de heilige Hildegard in Groningen, Haren en Zuidhorn. Hij studeerde geschiedenis en mediævistiek aan de RUG in Groningen en later theologie aan de KTU in Utrecht.