Onze School voor de Ziel is een ongesubsidieerd initiatief en afhankelijk van fondsen, donaties van bedrijven of particulieren, of legaten.

Iedere financiële ondersteuning, hoe klein ook, is welkom! Giften kunnen worden overgemaakt op nummer NL43RABO0343325446 t.n.v. Stichting Marianum School voor de Ziel.

Stichting Marianum, School voor de Ziel heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) (Nr. 8600.79.132)
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Let op: een gift aan een ANBI-instelling  mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. (informatie hierover:
www.belastingdienst.nl).

Financieel overzicht ANBI 2019

Financieel overzicht ANBI 2020