INLEIDING IN DE MYSTIEKE THEOLOGIE

Stichting Marianum – School voor de Ziel presenteert dit najaar een eerste cursus inleiding in de mystieke theologie.

 • Wat zegt de traditie over hoe jij en God elkaar ervaren?
 • Bestaat er zoiets als Godservaring?
 • Wat of wie ben ik eigenlijk ten diepste?
 • Besta ik autonoom of word ik gedragen?
 • En wat moet ik daar dan mee?
 • Moet ik er iets mee?

De zeven colleges zullen plaatsvinden op de zondagmiddag, telkens vanaf 14:00 in de pastorie van de Sint-Jozefkathedraal, Radesingel 4 te Groningen. Ze zullen worden gegeven door pater Hugo, kluizenaar. Hij heeft zich aan de KU Leuven in deze materie gespecialiseerd en staat erom bekend dat hij lastige stof helder, nuchter en met humor kan brengen. Het betreft een theologische inleidingscursus op academisch niveau. Omdat het een Try-out betreft is deelname deze keer gratis.

 • Zondag 13 Oktober: Sint Plato en Plotinus? Een stelletje onverwachte kerkvaders.
 • Zondag 20 Oktober: Sint Augustinus, Gods eigen navelstaarder.
 • Zondag 27 Oktober: Sint Evagrius de Ketter en de woestijnvaders.
 • Zondag 3 November: Sint Pseudo-Dionysius van het hyperfelverlichtende donkerdinges.
 • Zondag 10 November: Beatrijs’ zeven manieren van minnen.
 • Zondag 17 November: Jan van Ruusbroec, de doodkalme doctor ecstaticus.
 • Zondag 24 November: De tempel van de verstopte schrijfster.

Opgave bij Els Toxopeus: elstoxopeus@schoolvoordeziel.nl