INLEIDING IN DE MYSTIEKE THEOLOGIE

Stichting Marianum – School voor de Ziel presenteert vanaf januari 2021 een nieuwe serie colleges over mystieke theologie. Helaas zal dat digitaal moeten, en daar wordt al druk aan gewerkt. Wellicht brengt het een frisse blik en nieuwe creativiteit. De fysieke colleges komen wel terug zodra dat mogelijk is: volgepropte parochiezaaltjes vinden ook wij leuker dan naar een scherm koekeloeren.

De colleges zullen ook deze keer weer gegeven worden door pater Hugo, heremiet. Hij is daartoe al druk bezig met allerlei elektrisch gerei. Inhoudelijk valt er alvast het volgende over te melden:

  • Het doel is en blijft mystieke teksten zelfstandig te leren lezen. Zodoende zal de stof van de eerste drie colleges van vorig jaar in een ander format opnieuw worden aangeboden.
  • Vervolgens komt er een tweede serie online colleges over mystici die vorig jaar niet aan bod zijn geweest. En over Ruusbroec. De pater kookt nooit zonder ui en geeft nooit les zonder Ruusbroec.

Opgave bij Els Toxopeus: elstoxopeus@schoolvoordeziel.nl