INLEIDING IN DE MYSTIEKE THEOLOGIE

Stichting Marianum – School voor de Ziel presenteert vanaf Oktober 2022 een nieuwe serie colleges over mystieke theologie. Dat zal ook nu weer via filmpjes moeten gebeuren, want een onbedoeld gevolg van de noodmaatregelen in 2021 was dat we nu deelnemers uit het hele land hebben.

De colleges zullen ook deze keer weer gegeven worden door pater Hugo, heremiet. Hij is al begonnen het materiaal te produceren en zijn enthousiasme belooft weer de nodige verrassingen.

  • Het thema wordt dit jaar “De Zintuigen van de Ziel.” Als je je afvraagt wat de Ziel in vredesnaam zou moeten met een neus en een stel oren: dit is de cursus voor jou.
  • Wil je je een indruk vormen van hoe de colleges er ongeveer uit zullen zien, dan kun je kijken naar oude cursusfilmpjes op dit lijstje.
  • Zoals andere jaren wordt er geput uit het werk van een hele reeks mystici, dit jaar ook uit het werk van vrouwelijke auteurs. En Ruusbroec. De pater kookt nooit zonder ui en geeft nooit les zonder Ruusbroec.
  • Na elk college wordt een Zoom-sessie georganiseerd om met elkaar van gedachten te wisselen en de pater vragen te kunnen stellen.

Opgave bij Els Toxopeus: elstoxopeus@schoolvoordeziel.nl